Studiefinanciering vs. de fiscus

Rechtsvraag (333) Bestuursrecht


Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.S.M. Kruijer

Verschijning: Maart 2007

Archiefcode: AA20070280

beantwoording rechtsvraag studiefinanciering

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen