Strafbaarstelling van spionage: meer dan symboolwetgeving?


Nederland is met zijn hoogtechnologische en open economie een aantrekkelijk doelwit van spionage, en blijkt in toenemende mate ook daadwerkelijk slachtoffer van spionage te zijn. Het kabinet heeft dan ook een uitbreiding van de strafbaarstelling van spionage voorgesteld, om effectiever te kunnen reageren op buitenlandse inmenging. De auteurs werpen echter vragen op over de noodzaak en toelaatbaarheid van de voorgestelde strafbepaling.