Schrapping van kandidatenlijst


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 april 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE1508, nr. 200201942/1 (Teeven)

In dit arrest draait het om de vraag wanneer een hoofdstembureau kandidaten van een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen schrappen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: September 2002

Archiefcode: AA20020624

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-04-2002 (ECLI:NL:RVS:2002:AE1508) zaaknummer: 200201942/1

passief stemrecht schrapping van kieslijst

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie