Schiphol-uitspraak


Rechtbank Amsterdam 2 oktober 1998 (Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur & Milieu, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol/Minister van Verkeer en Waterstaat). Ook bekend als Schiphol arrest.

Omwonende ondervinden geluidsoverlast van Schiphol. Milieuverenigingen vragen handhaving van het beleid inzake de beperking van het aantal vluchten. De President betrekt het voorgenomen beleid in zijn overwegingen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I.C. van der Vlies

Verschijning: april 1999

Archiefcode: AA19990296

Rechtbank Amsterdam 02-10-1998

beperking vluchten Schiphol geluidsoverlast Schiphol

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie