Schakelbepalingen in de volgende versnelling


De Blauwe pagina’s zijn dit jaar een ‘Ode aan de schakelbepalingen’. Deze scharnieren van het recht knopen verschillende afdelingen, wetboeken of soms zelfs rechtsgebieden aan elkaar. In deze eerste bijdrage staan Charlotte de Kluiver en Olivier Oost eerst stil bij schakelbepalingen in het algemeen en daarna behandelen zij een belangrijke bepaling in het burgerlijk recht, namelijk artikel 3:15 BW.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.C. de Kluiver, O. Oost

Verschijning: januari 2017

Archiefcode: AA20170004

3:15 BW overeenkomstige toepassing schakelbepaling

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Vermogensrecht

Blauwe pagina's Ode aan de schakelbepalingen