Restitutie van oorlogskunst: houdt het dan nooit op?


Door de nazi’s geroofde kunst moet worden teruggegeven aan de eigenaren. Dat is een onomstreden uitgangspunt, zou je denken. Toch is het restitutiebeleid niet zo eenvoudig als het lijkt. Aan de hand van welke criteria moet een claim worden beoordeeld? Hoe zit het met de bewijslast? En hoe lang mogen er nog claims worden ingediend? In Nederland adviseert de Restitutiecommissie de minister over verzoeken tot teruggave.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.J.Q. Klomp

Verschijning: juni 2017

Archiefcode: AA20170556

Commissie Ekkart nazi's Nederlands Kunstbezit-collectie restitutiecommissie roofkunst

Burgerlijk recht

Perspectief Perspectiefartikel