Referendum: geloofsartikel of hebbeding, drama of nuttige correctie?


Over het wel of niet van een referendum valt hartstochtelijk te debatteren. Maar wat je verder ook van referenda vindt, het ziet er wel naar uit dat nationale referenda in de wereld in opmars zijn. Maar liefst 99 landen (van de ca. 123 democratieën met periodiek gekozen volksvertegenwoordigingen wereldwijd) hebben tussen 1845 en 1993 wel een of meerdere keren een landelijk referendum gehouden. Wim Voermans schrijft in deze bijdrage over de verschillende soorten referenda, de voor- en nadelen ervan, en over referenda over de hele wereld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J.M. Voermans

Verschijning: juni 2011

Archiefcode: AA20110468

democratische rechtsstaat referendum

Staats- en bestuursrecht

Overig Rode draad Over de grenzen van het recht