Rechtsvraag (187) Vennootschapsrecht


Rechtsvraag op het gebied van het vennootschapsrechts waarbij de certificering van aandelen centraal staat. De vraag is of er wel opties voor de aandelen aan een stichting mogen worden verleend.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L. Timmerman

Verschijning: April 1989

Archiefcode: AA19890292

aandelen certificaathouder certificering van aandelen optie stemrecht

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen