Rechtsvraag (178) burgerlijk procesrecht-wetgeving


Rechtsvraag op het gebied van de nieuw voorgestelde (1988) wettelijke regeling inzake de kantonrechtersprocedure.