Rechtstreekse doorwerking van het EU Handvest van de grondrechten in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen


Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 6 november 2018, gevoegde zaken C-569/16 en C-570/16, ECLI:EU:C:2018:871 (Stadt Wuppertal/Maria Bauer en Volker Willmeroth/Martina Broßonn)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.S. Hartkamp

Verschijning: Maart 2019

Archiefcode: AA20190218

Hof van Justitie Europese Unie 06-11-2018 (ECLI:EU:C:2018:871) zaaknummer: C-569/16, C-570/16

31 EU Handvest 7 Richtlijn 2003/88/EG AMS Dominguez doorwerking Egenberger Kücükdeveci Mangold

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen