Rechtsrelativering door de overheid


Peter van Lochem promoveerde op 8 januari 2013 met zijn proefschrift Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen. Promotoren waren prof.dr. W.J.M. Voermans en prof.dr.mr. E.R. Muller. In deze bijdragen vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.