Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 9

X., Y. en Z. tegen de minister voor Immigratie en Asiel: voorwaarden voor erkenning als vluchteling


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20130009

07-11-2013 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2013:720) zaaknummer: C-199/12, C-201/12

Definitierichtlijn homoseksualiteit Sierra Leone vluchtelingenstatus

Asiel

Richtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 10, lid1 sub dArt. 2 onder cArt. 4Art. 9Vluchtelingenverdrag Art. 1A