vluchtelingenstatus

Toont alle 3 resultaten

Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

In het onderstaande komt de vraag aan de orde of dienstweigeraars uit landen waar geen wettelijke of feitelijke mogelijkheid tot dienstweigeren en/of vervangende dienstplicht bestaat, in Nederland aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus. Allereerst zal bekeken worden wie, naar internationale en Nederlandse maatstaven, als dienstweigeraar aangemerkt kan worden. Daarna zal de vraag aan de orde komen of dienstweigeren beschouwd kan worden als een (uitvloeisel van een) mensenrecht. Vervolgens wordt onderzocht of dienstweigeren naar geldend internationaal recht onder omstandigheden een plicht kan zijn. Tot slot wordt de kwestie behandeld wanneer het optreden van de autoriteiten van het land van herkomst tegenover een dienstweigeraar als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag moet worden aangemerkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1988
AA19880842

Nawoord over Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

Nawoord bij een reactie op een artikel dat ging over de verhouding tussen dienstweigering en de vluchtelingenstatus en waarbij meerdere vragen van mensenrechtelijke aard aan de orde komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 1989
AA19890259

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 9

X., Y. en Z. tegen de minister voor Immigratie en Asiel: voorwaarden voor erkenning als vluchteling

Toont alle 3 resultaten