Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 91

afwijzing naturalisatie wegens niet overleggen van buitenlandse geboorteaktes


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20120091

13-06-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BW8197) zaaknummer: 201111362/1/V6

bewijsstukken identiteit naturalisatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 7

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen