Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 78

verlengingsbesluit en betekenis begrip 'maand'


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.L. van Riel

Archiefcode: RV20120078

22-08-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX6245) zaaknummer: 201204695/1/V3

Terugkeerrichtlijn verlengingsbesluit vreemdelingenbewaring

Terugkeer en bewaring

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 Art. A6/5.3.5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59 lid 5 en 6Richtlijn 2008/115/EG (Terugkeer) Art. 15 lid 5 en lid 6Art. 4 lid 3