Toont alle 7 resultaten

De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht

J.M. ten Voorde

Hoe dient de strafrechter te handelen in het geval van eerwraak of bloedwraak? Moet hij uitgaan van de positie van de verdachte of moet hij de handeling van de verdachte beoordelen naar de Nederlandse maatstaven?

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2005
AA20050077

Eerwraak en het Nederlandse Strafrecht

M. Siesling

Hoe moet de rechter omgaan met een verdachte die zich beroept op een gebruik dat door zijn culturele achtergrond ingegeven is en dat naar zijn mening moreel juist is, terwijl het in de Nederlandse samenleving niet geaccepteerd is?

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2004
AA20040770

Juni 2001

Katern 79: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Nawoord naar aanleiding van nevenstaande reactie van mr. R. van den Heuvel

J.M. ten Voorde

Een nawoord gericht op de reactie op het artikel: "De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht" door de auteur van voornoemd artikel.

Opinie | Reactie/nawoord
April 2005
AA20050253

Reactie op ‘De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht’*

L.H. van de Heuvel

Een reactie op het artikel: "De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht" door de rechter die het vonnis heeft gewezen.

Opinie | Reactie/nawoord
April 2005
AA20050252

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 6

A.A. e.a. tegen Zweden: vrees voor eerwraak in Jemen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 4

S.A. tegen Zweden: eerwraak en binnenlandse bescherming

Noot: H. Battjes

Toont alle 7 resultaten