Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 8

N.S. en het interstatelijk vertrouwensbeginsel


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20110008

21-12-2011 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2011:865) zaaknummer: C-411/10

Onmenselijke behandeling

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Handvest EU Art. 18Art. 4Art. 47Verordening 343/2003 EG (Dublin) Art. 3