Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 66

EU Handvest eist toegang tot rechter


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20110066

04-07-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BR1257) zaaknummer: 201103855/1/V2

Effective Remedy

Procedure

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 86 lid 1(Wet RvS) Wet op de Raad van State Art. 51 lid 1Handvest EU Art. 47