Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 29

uitzetting AMV strijdig met IVBPR


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): J. Werner

Archiefcode: RV20110029

22-07-2011 Mensenrechtencomité zaaknummer: 1564/2007

Gezinshereniging

(IVBPR) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Art. 17Art. 24Art. 7(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 22Art. 3