Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 26

het door de Staat gestichte gezinsleven en het belang van het kind


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.C. Stronks

Archiefcode: RV20110026

16-06-2011 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2011:BQ9503) zaaknummer: 201010430/1/V1

pleegkind

Gezinshereniging

(BW) Burgerlijk Wetboek Art. 1:245Art. 1:302(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 20