Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 22

Alim tegen Rusland: procesrechtelijke verplichtingen artikel 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20110022

27-09-2011 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD003941707) zaaknummer: 39417/07

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Art. 5Art. 8