Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 90

Opvang voor kinderen zonder rechtmatig verblijf o.g.v. het ESH


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): J. Werner

Archiefcode: RV20100090

20-10-2009 Europees Comité voor Sociale Rechten (ECLI:NL:XX:2009:BM3650) zaaknummer: 47/2008

Opvang

(ESH) Europees Sociaal Handvest Art. 17Art. 31Art. E (nieuw)(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 2Art. 27