Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 82

geen grens aan duur grensdetentie


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20080082

15-09-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BF1403) zaaknummer: 200806323/1

grensdetentie

Bewaring

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 6, lid 2