Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 22

Dinic. Vrijstelling mvv pleegkind


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20080022

01-07-2008 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2008:0701DEC000713707) zaaknummer: 7137/07

gezinshereniging gezinsleven pleegkind schadevergoeding verruimde

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8