Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 96

geen verlies Nederlanderschap zonder aanvoeren bijzondere omstandigheden


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): G.R. de Groot

Archiefcode: RV20070096

29-03-2007 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2007:BA1968) zaaknummer: 269472

Nederlanderschap verlies nationaliteit

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 15, lid 1, sub a(WNI) Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap van 1892 Art. 7