Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 54

ongewenstverklaring imam op basis van AIVD ambtsbericht


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Archiefcode: RV20070054

27-04-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BA4173) zaaknummer: 200608013/1

nationale veiligheid ongewenstverklaring terrorismebestrijding vrijheid van godsdienst

Openbare orde

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B1/2.2.4.4B1/3.2.5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 67, lid 1Art. 8