terrorismebestrijding

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

P.A.M. Verrest

In dit artikel wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme besproken (verder: de wet). Deze wet is een samenvoeging van de WID en WOT. Ook is in de wet de derde witswasrichtlijn opgenomen. In het artikel wordt naast de inhoud van de wet, de internationale wijze van witwasbestrijding besproken. Ook komt de derde witwasrichtlijn duidelijk aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2008
AA20080823

september 2005

Katern 96: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Mensen zonder Rechten?

De Veiligheidsraad, terrorisme-verdachten en rechtsbescherming

C. Flinterman, E. Jurgens

Post thumbnail Terrorisme jaagt terecht velen angst aan. Maar even beangstigend is het dat in de strijd tegen het terrorisme sprake is van een erosie van de rechten van de mens. Er bestaat een zwarte lijst, die is opgesteld door de Veiligheidsraad, waarop individuen en organisaties staan die worden beschuldigd van het op enige wijze helpen van de Taliban, Al-Qaida of Usama bin Laden. Sancties, onder andere het bevriezen van bankrekeningen, volgen onmiddellijk na plaatsing op de lijst. Een verzoek tot verwijdering dient via een staat te worden ingediend; een dergelijk verzoek is onderhevig aan het fiat van de gehele Veiligheidsraad. In dit artikel bespreken wij de consequenties daarvan voor personen die op de lijst voorkomen, voor de internationale rechtsorde en voor de verhouding tussen nationaal, Europees en internationaal recht.

Verdieping | Studentartikel
maart 2008
AA20080210

Minder registers, meer gegevens

Over gegevensverwerking betreffende zware criminaliteit

H.H. Kielman, W.I. Koelewijn

In dit artikel wordt de na aanleiding van de terroristische dreiging opgestelde wetsvoorstellen inzake Wet politiegegevens vergeleken met de huidige wetgeving hieromtrent.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050451

Nieuwe regels voor rechtspersonen bij strijd met de openbare orde

M.J.H. Langendoen

Met de goedkeuring van het NGO-verdrag worden er meer non-gouvernementele organisaties erkend maar is er ook een verdere afbakening door de strijd tegen terrorisme in kader van strijd met de openbare orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2007
AA20070375

Onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische aanslagen: de pro’s en contra’s van het Amerikaanse antiterrorismebeleid

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail De bestrijding van terrorisme heeft in het laatste decennium van de vorige eeuw het strafrechtelijk opsporingsonderzoek veranderd. Het proefschrift van Marianne Hirsch Ballin brengt in beeld hoe Nederlandse en Amerikaanse antiterrorismemaatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten en beginselen die in het strafrechtelijk onderzoek en het strafproces dienen te worden gewaarborgd. In dit artikel licht zij toe welke onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische misdrijven aan de Amerikaanse autoriteiten ter beschikking staan. Vervolgens geeft zij aan hoe de Verenigde Staten zowel in positieve als negatieve zin als voorbeeld kunnen dienen voor reflectie op ons eigen systeem van opsporing van terroristische misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2013
AA20130247

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 50

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 97

Sison: terroristenlijst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 5

Agiza: diplomatieke garanties bij uitzetting

Noot: H. Battjes

24-05-2005 Comité tegen foltering zaaknummer: CAT/C/34/D/233/2003

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 54

ongewenstverklaring imam op basis van AIVD ambtsbericht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 97

uitspraak inzake rechtmatigheid EU terrorismelijst

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 5

Daoudi

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond