Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 26

toetsing middelenvereiste in bezwaar na wijziging normbedrag


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): E. Hilbrink

Archiefcode: RV20070026

09-07-2007 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2007:BA9883) zaaknummer: 200700477/1

gezinsvorming machtiging tot voorlopig verblijf middelenvereiste normbedrag wijziging van recht

Gezinshereniging

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.103Art. 3.74, sub d(WAV) Wet arbeid vreemdelingen WBV 2005/50WBV 2006/9