Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 18

onderzoek naar littekens


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20070018

22-05-2007 Rechtbank 's-Gravenhage zaaknummer: AWB 07/17931, 07/17915

medische aspecten

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:2Art. 3:46(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3