Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 23

Mayeka en Mitunga: samenloop artikelen 3 en 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.K. van Walsum

Archiefcode: RV20060023

12-10-2006 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2006:AZ4343) zaaknummer: 13178/03

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Art. 5, lid 4Art. 8(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 3