Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 57

kwalificatievraag marginaal getoetst


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20050057

15-09-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AU3107) zaaknummer: 200502207/1

discriminatie marginale toetsing

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31, lid 1