Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 29

waterscheiding en artikel 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.A.G. Reurs

Archiefcode: RV20050029

26-05-2005 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2005:AT6658) zaaknummer: 200501767/1

gezinsleven

Gezinshereniging

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 8(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 34