Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 68

vooruitlopend op Oulane


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20040068

07-07-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AQ5665) zaaknummer: 2004 03394/1

gemeenschapsonderdaan vreemdelingenbewaring

Bewaring

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B10/2.4(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 1Art. 59