Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 12

1F:knowing maar geen personal participation


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.J.A. Bruin

Archiefcode: RV20040012

02-10-2004 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2004:AR5855) zaaknummer: 200404944/1

Exclusion Clauses uitsluitingsgrond

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 3:46(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub aVluchtelingenverdrag Art. 1(F)