Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 9

bewijslast en ambtsberichten in 1F-zaken


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.G. Kok

Archiefcode: RV20030009

28-08-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AL6455) zaaknummer: 200302892/1

ambtsbericht

Asiel

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 31, lid 2 sub kVluchtelingenverdrag Art. 1(F)