Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 8

achterliggende stukken ambtsbericht


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Archiefcode: RV20030008

23-06-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AH9895) zaaknummer: 200300240/1

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 6:22Art. 8:29Vluchtelingenverdrag Art. 1(F)Vreemdelingenbesluit (oud) Art. 3.111 lid 3Art. 3.112 lid 1a