Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 16

Kafka in Somalië


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): S.G. Kok

Archiefcode: RV20030016

05-12-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2003:AO2149) zaaknummer: 200305236/1

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub bArt. 29, lid 1 sub c