Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2003 nr. 1

Mamatkulov: voorlopige maatregelen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Battjes

Archiefcode: RV20030001

06-02-2003 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:NL:XX:2003:AL4869) zaaknummer: 46827/99, 46957/99

Asiel

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 3Art. 34Art. 6Rules of Court European Court of Human Rights Rule 39