Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 70


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20020070

08-07-2002 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2002:AE7501) zaaknummer: 200202606/1

staandehouding WAV-Controle

Bewaring

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art 71Art. 50(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 21