Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 10


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.B. Terlouw

Archiefcode: RV20020010

28-12-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD9771) zaaknummer: 200105344/1

genitale verminking vrouwenbesnijdenis

Asiel

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 C1/4.3.2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 29, lid 1 sub aArt. 29, lid 1 sub b