Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 72


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.J.A.M. Baudoin

Archiefcode: RV20010072

29-06-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AG9341) zaaknummer: 200102145/1

staandehouding

Bewaring

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 A3/2.2.2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 50Art. 55Art. 94Art. 95