Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 69


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20010069

02-11-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD8698) zaaknummer: 200104443/1

voorlopige maatregel inbewaringstelling wettelijke grondslag

Bewaring

(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 59Art. 94Grondwet Art. 15Art. 2