Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 66


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): W.L.M. Fleuren

Archiefcode: RV20010066

26-07-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD6144) zaaknummer: 200102650/1

staandehouding

Bewaring

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 5(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 50Art. 59Art. 59, lid 1