Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 50


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20010050

10-10-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD5056) zaaknummer: 200005398/1

huwelijk naturalisatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 8, lid 1Art. 8, lid 1 sub cArt. 8, lid 2