Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 49


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20010049

31-10-2001 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2001:AD5932) zaaknummer: 200100649/1

naturalisatie verblijfsaard

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 4 lid 1Art. 8, lid 1 sub b(WAV) Wet arbeid vreemdelingen Art. 2, lid 1Art. 4, lid 1Art. 4, lid 2