Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 60


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A. Kuijer

Archiefcode: RV20000060

25-09-2000 Rechtbank 's-Gravenhage (ECLI:NL:RBSGR:2000:AD6681) zaaknummer: AWB 00/63332 VRWET

bandopname

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 6:3