Rechten van het kind en waardigheid (Digitaal boek)


Voor deze uitgave in de Ars Aequi Rechten van het Kindreeks is voor het thema waardigheid gekozen omdat waardigheid een basisbegrip vormt in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en beschouwd kan worden als een van de kernwaarden uit dit verdrag. De auteurs die hebben bijgedragen aan deze bundel zijn afkomstig uit verschillende disciplines en rechtsterreinen. Zij hebben ieder op hun eigen wijze – met succes en bij de een op concreter niveau dan de ander – geworsteld met vragen als ‘wat onder dit begrip eigenlijk wordt verstaan’ en ‘welke rol het kan spelen bij de verwezenlijking van rechten van kinderen’.

Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): J.H. de Graaf, C. Mak, P.J. Montanus, F.K. van Wijk

1e druk 2013

Verschijningsdatum: 28-11-2013

ISBN: 9789069166438

Pagina's: 484

IRVK rechten van het kind

Burgerlijk recht Kinder- en jeugdrechtPersonen-, familie- en jeugdrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Rechten van het kind

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.