Preventief fouilleren en de ontwijkingsmanoeuvre van de wetgever


Onlangs is een wet in werking getreden die de politie de bevoegdheid geeft om in veiligheidsrisicogebieden preventief te fouilleren. De wetgever achtte deze bevoegdheid noodzakelijk in verband met de toenemende geweldscriminaliteit, maar hoe verhoudt deze bevoegdheid zich tot het fundamentele recht op privacy en tot de scheiding tussen opsporing en toezicht?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.H. Blok

Verschijning: mei 2003

Archiefcode: AA20030375

preventief fouilleren privacy veiligheidsrisicogebieden

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Verdiepend artikel