Over de notaris, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en wezensvreemde elementen?


In dit artikel wordt ingegaan op de rol van de notaris in de Nederlandse samenleving waarbij belangrijke literatuur en jurisprudentie hieromtrent aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.W.J.M. Schols

Verschijning: november 2005

Archiefcode: AA20050928

ambt notaris onafhankelijkheid onpartijdigheid

Verdieping Verdiepend artikel