Operateur niet aansprakelijk voor in de operatiewond achterblijven van instrumenten


Artikel 1 van de Medische Tuchtwet ziet op handelingen, die het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen. In de overwegingen leidende tot de onderhavige uitspraak komt het Medisch Tuchtcollege echter niet toe aan de rechtsvraag of de betrokken chirurg nalatig heeft gehandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. van Diejen

Verschijning: september 1992

Archiefcode: AA19920470

beroepsfout imagoschade Medisch Tuchtcollege medische aansprakelijkheid nalatigheid

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Opinie Opiniërend artikel